MGNews : Jakess Cadang Pindaan Undang-Undang Untuk Prosiding Jarak Jauh

Panularan COVID-19 telah mengakibatkan banyak kes-kes syariah tertangguh kerana kekangan yang berlaku.

Sehubungan itu Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (Jakess) mencadangkan supaya pindaan undang-undang sedia ada dipinda.