Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee melawat ruang pameran semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 31 JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee melawat ruang pameran semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee melihat pelan pameran semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee menunjukkan kebolehan melepaskan seekor ikan semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee melawat ruang pameran semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee melawat ruang pameran semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee tidak melepaskan peluang merasai kelutut madu semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee menyempurnakan pelancaran kad agrobank semasa sesi Media Tour sempena Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022 di MAEPS Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI 31JULAI 2022.