Kalau Boleh Perlu Bekerjasama Dengan Pas Untuk Kepentingan Ummah-Zahidi