MGNews: Wujud Pusat Sehenti Untuk Atasi Isu Pengambilan Pekerja Asing

Penubuhan pusat sehenti dicadangkan bagi mencari penyelesaiah antara pemain industri dengan pihak kerajaan berhubung sebarang isu yang timbul berhubung pengambilan pekerja asing.