Pendirian itu diputuskan kerana menuruti kehendak rakyat.