Bubar DUN Kuasa Kerajaan Negeri Dan Sultan, Jawatankuasa PRN Segera Bincang Agihan Kerusi