Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Islam dapat membantu usaha kerajaan menyantuni kepelbagaian agama budaya dan bangsa.