Ah Long semakin licik untuk memperdaya mangsa termasuk menggunakan pelbagai apps terkini.