Keupayaan aset pihak berkuasa Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCom), dipertingkatkan sejajar dengan perkembangan semasa.