MGNews: MITI Peruntuk Sekurang-Kurangnya RM25 bilion Sokongan Fiskal Untuk Operasi NSS

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyasarkan pelaburan sekurang-kurangnya RM500 bilion untuk fasa pertama dalam Pelan Strategik Semikonduktur Kebangsaan (NSS) dengan pelaburan langsung domestik (DDI).