Home Tag 35 kawasan

Tag: 35 kawasan

35 kawasan Pulau Pinang alami gangguan bekalan air

"Masalah teknikal ketika pengendalian injap di LRA Sungai Dua menyebabkan gangguan bekalan air di bahagian selatan Pula Pinang,” kata PBAPP.