Home Tag Di peruntukan

Tag: di peruntukan

RM113 juta bagi penyelenggaraan sungai elak banjir di Johor

"Pada tahun 2019, Sungai Kim Kim telah mengalami pencemaran yang kritikal. Justeru itu, peruntukan sebanyak RM300,000 disediakan bagi meneruskan usaha-usaha Pemuliharaan Sungai Kim-Kim agar ia terus lestari dan mengelakkan insiden pencemaran ini berulang kembali," kata Onn Hafiz.