Saturday, April 20, 2024
Home Tag Ikhtiar Digital

Tag: Ikhtiar Digital

Dua syarikat bergabung jayakan transformasi industri teknologi

Ikhtiar Digital Sdn Bhd menerima mandat daripada Datakraf Solution Sdn Bhd dan juga Ikhtiar Factoring Sdn Bhd dalam menguruskan pengintegrasian serta pengurusan maklumat secara digital melalui aplikasi dan laman sesawang TenderDB.