Thursday, December 1, 2022
Home Tag Jelajah dialog

Tag: jelajah dialog

126 nelayan Endau dapat lesen kelas A

Saya mendengar rungutan daripada persatuan nelayan khususnya di Endau bahawa terdapat ramai nelayan yang terlibat dalam kegiatan menangkap ikan di laut tanpa lesen. - Datuk Seri Ronald Kiandee.