Home Tag Johari

Tag: Johari

Pengecualian cukai bagi institusi keagamaan kekal

Kementerian Kewangan akan mengeluarkan suatu perintah pengecualian di bawah seksyen 127 Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi mengecualikan semua jenis pendapatan institusi keagamaan yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau di bawah mana-mana undang- undang bertulis yang mengawal selia institusi tersebut.

Langkah Petronas tiada impak besar kepada kewangan kerajaan

“Ketika ini Petronas mengeluarkan hampir 500,000 tong sehari yang bermakna pengurangan tersebut adalah kurang daripada lima peratus daripada keseluruhan pengeluaran," kata Menteri Kewangan, Datuk Johari Abdul Ghani.

Garis panduan REIT dikaji untuk pacu pertumbuhan

"Objektif utama kajian SC ini untuk memudahkan pertumbuhan dengan mengembangkan skop aktiviti yang dibenarkan yang boleh dilaksanakan oleh REIT; meningkatkan keperluan tadbir urus dan kecekapan melalui memperkemas keperluan selepas penyenaraian REIT dengan syarikat disenaraikan," kata Johari Abdul Ghani.

Malaysia tidak perlu rangsangan ekonomi, fokus fundamental

Malaysia bukan berada dalam krisis ekonomi sebaliknya berhadapan dengan 'pergolakan', lantaran itu tidak ada keperluan untuk melakukan pelan rangsangan ekonomi.