Friday, January 21, 2022
Home Tag Laporan Audit

Tag: Laporan Audit

Prestasi kewangan Al Hijrah kurang memuaskan

Laporan Ketua Audit Negara Pengurusan Syarikat Kerajaan Dan Agensi Kerajaan Persekutuan Tahun 2016 Siri 2 berkata, pengurusan akaun belum terima TVAH adalah kurang memuaskan kerana mengambil purata antara 107 hingga 256 hari untuk mengutip hutang.