Home Tag Maya

Tag: maya

Pencari kerja perlu kuasai temu bual maya

Pastikan anda bersedia untuk itu sama seperti anda lakukan untuk temu bual secara langsung. Sediakan jawapan yang sesuai untuk soalan yang sering ditanyakan semasa temu bual supaya tidak tersekat-sekat semasa temu bual dalam talian.

SC keluar tatalaku AGM secara maya

SC ingin menegaskan bahawa penerbit tersenarai hendaklah berusaha mengadakan mesyuarat secara maya sepenuhnya dengan seberapa sedikit bilangan kehadiran individu yang mungkin di tempat penyiaran. Mereka yang hadir mestilah mematuhi semua garis panduan penjarakan sosial.