Home Tag Maya

Tag: maya

SC keluar tatalaku AGM secara maya

SC ingin menegaskan bahawa penerbit tersenarai hendaklah berusaha mengadakan mesyuarat secara maya sepenuhnya dengan seberapa sedikit bilangan kehadiran individu yang mungkin di tempat penyiaran. Mereka yang hadir mestilah mematuhi semua garis panduan penjarakan sosial.