Monday, December 5, 2022
Home Tag SPSKB 2.0

Tag: SPSKB 2.0

MITI naik taraf SPSKB 2.0 secara dalam talian

"Ini merupakan hasil usaha dan inisiatif MITI ke arah menambah baik proses penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terutamanya mengambil kira perkembangan terkini yang menekankan aspek pendigitalan perkhidmatan," kata MITI.