KUALA LUMPUR – Pengarah-pengarah tidak berkepentingan FGV Holdings Berhad (FGV) mengesyorkan kepada para pemegang sahamnya untuk menolak tawaran pengambilalihan mandatori tidak bersyarat yang dibuat oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda).

Pengarah-pengarah yang membuat cadangan itu ialah Datuk Yusli Mohamed Yusoff, Datuk Mohd Anwar Yahya, Datin Hoi Lai Ping, Dr Mohamed Nazeeb, P. Alithambi dan Dr. Nesadurai Kalanithi.

FGV dalam kenyataannya berkata, saranan dibuat oleh mereka setelah meneliti syarat dan ketentuan tawaran dan rasional untuk tawaran dan rancangan masa depan Kumpulan FGV dan petugasnya seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Tawaran dan dengan mempertimbangkan pendapat, pandangan dan cadangan oleh RHB Investment Bank sebagaimana dinyatakan dalam Pekeliling Nasihat Bebas (IAC).

“Para pengarah tidak berkepentingan tidak bersetuju dengan cadangan oleh RHB Investment Bank untuk menerima tawaran itu kerana harga tawaran tidak adil di bawah nilai saksama oleh RHB Investment Bank Berhad (RHB Investment) antara RM1.42 hingga RM1.60 setiap Saham FGV atau 8.5% hingga 18.8% di bawah nilai saksama bagi saham FGV,” katanya dalam kenyataan di sini.

FGV telah mengeluarkan IAC kepada semua pemegang sahamnya berkaitan tawaran pengambilalihan mandatori tidak bersyarat oleh Felda melalui Maybank Investment Bank Berhad untuk memperoleh semua baki saham biasa dalam FGV (saham FGV) (tidak termasuk saham perbendaharaan) yang belum dipegang oleh Felda dan pihak-pihak yang bertindak bersama dengannya, termasuk semua saham FGV di bawah rancangan insentif jangka panjang FGV (saham tawaran) dengan pertimbangan tunai sebanyak RM1.30 setiap saham.

Tujuan IAC untuk memberikan para pemegang saham tawaran (Pemegang) maklumat yang relevan mengenai tawaran tersebut dan pandangan dan saranan Ahli Lembaga Pengarah FGV (kecuali pengarah-pengarah yang berkepentingan), mengenai tawaran bersama pandangan dan cadangan (RHB Investment Bank), sebagai penasihat bebas untuk tawaran tersebut.

Para Pemegang saham disarankan untuk membaca IAC, yang terdiri dari surat dari Lembaga Pengarah dan surat nasihat bebas dari RHB Investment Bank, bersama dengan dokumen tawaran bertarikh 12 Januari 2021 yang mengandungi perincian mengenai Tawaran (Dokumen Tawaran).

FGV berkata, Sejak 2019, pengurusan syarikat ini telah melaksanakan program transformasi (iaitu Rancangan Perniagaan 2019-2021) yang memfokuskan pada peningkatan operasi dan pengukuhan tadbir urus dan pertanggungjawaban sejajar dengan status FGV sebagai syarikat senaraian awam.

Menurutnya, menjadi syarikat senaraian awam, FGV akan memastikan ketelusan dan pelaporan dari masa ke semasa sebagai salah satu syarikat perladangan terbesar di dunia daripada segi pengeluaran minyak sawit mentah dengan lebih dari 3 juta metrik tan dihasilkan pada tahun 2019 (kira-kira 15.5% daripada pengeluaran Malaysia dan 4.1% pengeluaran dunia) serta mempunyai kesan yang besar terhadap kepentingan awam dan dunia korporat Malaysia.

Sebab lain ialah pada harga penawaran awam awal (IPO) RM4.55 sesaham dan kini ditawarkan untuk diperoleh pada harga RM1.30 sesaham dan dengan mempertimbangkan peningkatan yang signifikan terhadap kualiti aset perladangan FGV sejak IPO, para pengarah tidak berkepentingan tidak dapat dengan nurani yang jelas untuk mengesyorkan tawaran sebagai ‘wajar’ kepada para pemegang saham minoriti FGV, yang juga termasuk peneroka dan pekerja Felda dan FGV.

Katanya, penambahbaikan yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti aset ladang antara lain termasuklah peningkatan profil umur dari 16.25 tahun pada tahun 2012 menjadi 13.77 tahun pada 2019 melalui usaha penanaman semula yang agresif, yang melibatkan sekitar RM5.3 bilion sejak 2012 untuk menampung kos penanaman semula, penambahbaikan perumahan pekerja, kos baja serta peningkatan saiz bank tanah sejak IPO dari 382,603 ​​hektar kepada 439,230 hektar pada tahun 2019 (tidak termasuk bank tanah yang dipegang di bawah usaha sama dan syarikat bersekutu).

RHB Investment Bank berpendapat bahawa tawaran itu ‘tidak adil tetapi wajar’ berdasarkan penilaiannya terhadap tawaran dan mengesyorkan pemegang saham untuk menerima tawaran tersebut.

Penilaian RHB Investment Bank mengenai kewajaran dan kewajaran tawaran adalah seperti berikut:

Firma penyelidikan itu berkata, tawaran ‘Tidak Adil’ kerana harga tawaran lebih rendah dan mewakili potongan antara RM0.12 (8.5%) dan RM0.30 (18.8%) melebihi julat nilai per saham FGV yang diperoleh menggunakan kaedah penilaian bahagian antara RM1.42 dan RM1.60 dan tawaran tersebut ‘Wajar’ kerana FGV belum menerima cadangan alternatif untuk Saham Tawaran (termasuk sebarang tawaran untuk memperoleh aset dan liabiliti Kumpulan FGV).

FELDA dan pihak-pihak yang bertindak bersamanya mempunyai pegangan saham kolektif sebanyak 54.09% (pada 15 Januari 2021) yang memberikan mereka kawalan terhadap perkara-perkara dan dapat menentukan hasil resolusi yang dicari dalam mesyuarat agung FGV dan Felda tidak bermaksud untuk mengekalkan status penyenaraian FGV dan sekiranya Felda berjaya, pemegang tidak akan dapat memperdagangkan sekuriti FGV di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Selanjutnya, apabila Felda mengumpulkan tahap pegangan saham yang lebih tinggi sebagai hasil penerimaan yang sah dan/atau pengambilalihan selanjutnya, pencairan saham FGV mungkin menghadapai kekangan.

Pemegang mempunyai sehingga jam 5 petang (waktu Malaysia) pada hari Selasa, 2 Februari 2021 untuk menerima tawaran, kecuali disemak atau dipanjangkan sesuai dengan Peraturan Pengambilalihan, Penggabungan dan Perolehan Wajib yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Sebarang semakan atau perpanjangan tersebut akan diumumkan oleh Maybank Investment Bank Berhad, bagi pihak FELDA, sekurang-kurangnya dua hari sebelum tarikh tutup, dan pemberitahuan mengenai semakan atau perpanjangan tersebut akan diposkan kepada Pemegang dengan sewajarnya.

FGV berkata, syarikat itu FGV akan sentiasa melindungi kepentingan pemegang sahamnya dan akan membuat pengumuman yang relevan pada waktu yang sesuai sekiranya berlaku perkembangan material berkaitan perkara ini.- MalaysiaGazette