Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) telah dilantik sebagai pemborong tunggal bagi program Insentif Benih Padi Sah (IBPS) di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) berkuatkuasa 24 November 2020.