Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan pandangan semua pihak khususnya ahli akademik yang terbabit secara langsung dengan kajian dan bencana dapat membantu kerajaan menangani musibah banjir.