Tindakan kabinet meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) memberi kesan negatif bukan sahaja kepada Bumiputera tetapi juga kepada Perusahaan Kecil dan Sedarhana (SME).