MGNews: Permohonan Pekerja Asing Boleh Dipendekkan Kurang Daripada Sebulan

Ia memerlukan kerjasama daripada agensi kawal selia di mana tempoh pengiklanan telah dipendekkan daripada 30 hari kepada sehari.