Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) akan menggunakan Sistem Pangkalan Data Utama (PADU) sebagai tapisan pemohonan zakat.