Home Tag Diluluskan

Tag: diluluskan

Dewan Rakyat minta Dewan Negara setuju empat RUU yang diluluskan

RUU Perlembagaan (Pindaan) 2022, RUU Syarikat Labuan (Pindaan) 2022, RUU Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan (Pindaan) 2022 dan RUU Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan (Pindaan) 2022.

RUU Perbekalan 2022 KPPK diluluskan

Kelulusan itu membabitkan peruntukan RM417,482,300 bagi Perbelanjaan Mengurus Belanjawan 2022.

Dewan Rakyat lulus tiga RUU

Rang Undang-Undang (RUU) Perihal Dagangan (Pindaan) 2021, RUU Ordinan Peguam Bela (Sabah)(Pindaan) 2021 dan RUU Lembaga Angkasa Malaysia 2020 diluluskan Dewan Rakyat hari ini.

RUU Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2020 diluluskan

Pindaan Rang Undang-Undang (RUU) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pindaan) 2020 dan memansuhkan Akta Kilang dan Jentera 1967 atau Akta 139.

RUU Pemuliharaan Hidupan Liar (Pindaan) 2021 diluluskan

Takiyuddin berkata, ia menetapkan denda maksimum bagi kesalahan berat seperti pemburuan haram hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya seperti harimau belang, harimau kumbang, harimau dahan, kambing gurun dan seladang ditingkatkan daripada RM500,000 kepada RM1 juta.

RUU PIDM Pindaan 2021 diluluskan

RUU PIDM itu diluluskan dengan undi sebulat suara selepas 10 Ahli Parlimen mengambil bahagian pada sesi perbahasan bagi membolehkan ia dipinda menjadi satu akta dengan pindaan Fasal 1 hingga Fasal 56.

RM16 bilion kemudahan pembiayaan diluluskan

Kelulusan itu melibatkan lebih 37,959 akaun Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dengan kadar kelulusan sebanyak 80 peratus daripada keseluruhan permohonan yang diterima.