Wednesday, October 4, 2023
Home Tag Februari 2023

Tag: Februari 2023

Jualan sektor pembuatan naik kepada RM145.2 bilion pada Februari 2023

Peningkatan ini disumbangkan oleh pertumbuhan kukuh dalam subsektor kelengkapan pengangkutan & pembuatan lain (14.3%); produk makanan, minuman & tembakau (14.0%) dan peralatan elektrik & elektronik (10.0%).

Pulau Pinang kekal pengeksport utama negara

Lima negeri menguasai eksport negara pada bulan Februari 2023 dengan menymbang 82.7 peratus. 

IHPR turun kepada – 0.8 % bulan Februari, susut pertama kali...

Semua sektor mencatatkan penurunan kecuali sektor bekalan elektrik & gas yang kekal tidak berubah.

Dagangan Februari Malaysia naik 11 peratus

Ketua Perangkawan Malaysia, Dato' Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, pertumbuhan eksport didorong oleh kedua-dua eksport domestik dan eksport semula.