Home Tag Prestasi 2016

Tag: prestasi 2016

Perkhidmatan bukan suara pacu hasil TM

Ketua Pegawai Eksekutif TM, Tan Sri Zamzamzairani Mohd Isa berkata, TM yang mencapai semua Petunjuk Prestasi Utamanya bagi tahun 2016 mencatatkan Perolehan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai dan Amortisasi (EBITDA) dilaporkan 2.5 peratus lebih tinggi berbanding tahun kewangan 2015 iaitu RM3.79 bilion disebabkan jumlah hasil yang lebih tinggi.