Home Tag STI

Tag: STI

Teknologi AI mampu tangani cabaran jaminan makanan

Penerapan teknologi AI dalam industri pertanian telah membawa kepada pengenalan kaedah-kaedah baru seperti precision agriculture yang mengaplikasikan machine learning dan Internet of Things (IoT) bagi tujuan pembajaan dan pengurusan tanaman.

Techlympics satu pendekatan pelajar tonjol hasil inovasi – MOSTI

Ekosistem Techlympics juga memberi latihan berkaitan komunikasi perniagaan supaya generasi muda turut dilengkapi keupayaan bagi membawa idea mereka ke peringat lebih tinggi.