Wednesday, December 1, 2021
Home Tag Tanpa caj

Tag: tanpa caj

Tekun Nasional bakal lancar skim pembiayaan tanpa caj

Skim Pembiayaan Informal (SPIN) 2.0 dan Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Mikro (CBRM) 2.0 yang akan dilancarkan ini adalah penambahbaikan daripada produk sebelumnya.