Monday, October 2, 2023
Home Tag UKM

Tag: UKM

UKM, JNU meterai MoA tubuhkan Kursi Pengajian Tamadun Alam Melayu

Kursi di Jawaharlal Nehru University, India ini adalah merupakan peluasan konsep “Pengajian Melayu” yang sedia ada.

UTeM, UKM perkukuh hubungan strategik, kongsi kepakaran

Naib Canselor UTeM, Profesor Ts Dr Massila Kamalrudin berkata, UTeM dan UKM terus menyemarakkan budaya perkongsian kepakaran dan amalan terbaik secara bersama bagi aktiviti penjanaan pendapatan melalui anak syarikat.

128 murid B40 sertai bengkel robotik YBR

Program 22 hari dari 5 hingga 26 Disember ini anjuran Yayasan Bank Rakyat (YBR) dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu melibatkan tiga sesi.

Pusat pembelajaran UKM perkasa keterlibatan antara masyarakat dan IPT

Tidak terhad kepada program pengajian di tahap prasiswazah, siswazah dan kedoktoran, bahkan, pelbagai kursus kemahiran jangka masa pendek seperti sijil profesional dan microcredentials turut ditawarkan. - Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad.

UKM sediakan 13,000 penginapan pelajar

Menurut Data Pusat Perumahan Pelajar (PPP) UKM seramai 12,420 atau 96 peratus pelajar telah mendaftar di kolej kediaman.

Kerjasama UKM, KPJ lahirkan ramai doktor pakar

Melalui kerjasama itu, tiga lagi program latihan kepakaran perubatan telah dilaksanakan iaitu, Sarjana Kepakaran Radiologi pada tahun 2014, Sarjana Kepakaran Surgeri Am dan Sarjana Ortopedik, masing-masing pada tahun 2016.

UKM terima masuk 1,460 pelajar keluarga B40

Seramai 1,460 atau kira-kira 36 peratus adalah pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah (B40) dan lima pelajar adalah orang kurang upaya (OKU) yang merangkumi cacat pendengaran, cacat penglihatan dan cacat fizikal diterima masuk di UKM pada sesi akademik tahun ini.

UKM terima RM297,500 dari Etiqa General Takaful

Sementara itu, Ahli Lembaga Pengarah Etiqa General Takaful Berhad merangkap Ahli Jawatankuasa Syariah Etiqa General Takaful Berhad, Prof. Datin Dr. Rusni Hassan berkata, Etiqa Takaful amat peka akan kepentingan menjaga amanah yang diberikan oleh pemegang sijil, dan juga kepentingan untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang memerlukannya.

UKM, Bank Rakyat jayakan Projek Wakaf Tunai

Wakaf tunai yang diberikan akan disalurkan bagi tujuan kebajikan, pendidikan dan pembangunan yang akan memberikan manfaat kepada orang ramai khususnya warga UKM,.

Pelajar MBA UKM-GSB kumpul RM20,000, 10 komputer riba bantu pelajar lain

Projek itu juga telah melayakkan mereka menerima pengiktirafan Malaysian Book of Records (MBR) sebagai “Largest Donor Participants in a Fundraising Education Campaign” kerana berjaya mengumpul penderma seramai 2,763 orang termasuk 500 orang dari luar negara dalam tempoh sebulan bermula 11 Jun 2022 hingga 10 Julai 2022 dengan jumlah kutipan sebanyak RM23,000.