E-Rakyat, Platform Kerajaan Kepada Rakyat | Edisi MG