“Tindakan yang diambil merupakan sesuatu yang wajar dan berdasarkan bukti yang ada jika setiausaha dan lembaga disiplin tidak mengambil tindakan tersebut, saya sendiri akan meminta agar keahlian mereka digugurkan.