Jumlah perdagangan Malaysia pada April 2018 meningkat 11.7 peratus tahun ke tahun kepada RM155.42 bilion berbanding penurunan sebanyak 3.5 peratus pada Mac, menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

KUALA LUMPUR – Produktiviti buruh Malaysia meningkat 2.4% pada suku kedua disokong oleh pertumbuhan nilai tambah dan pekerjaan.

Produktiviti pekerja yang diukur dengan nilai ditambah sejam
mencatatkan pertumbuhan mencatatkan sebanyak 2.4%, manakala nilai tambah bagi setiap orang bekerja meningkat 2.8%.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkata, dengan pertumbuhan nilai tambah sebanyak 4.9% dan jumlah jam bekerja sebanyak 2.4%, produktiviti  diukur oleh nilai tambah setiap jam yang dilakukan oleh semua orang, termasuk pekerja, pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Sektor pembinaan terus mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam produktiviti setiap jam yang bekerja pada 3.3%
berbanding sektor lain dalam lima sektor ekonomi utama.

Sektor perkhidmatan dan pembuatan masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2.5% manakala sektor pertanian meningkat 2.2%.

Walau bagaimanapun, perlombongan dan sektor kuari mengalami penguncupan sebanyak 0.7% disebabkan oleh pertumbuhan dalam bekerja jam (3.5%) adalah lebih besar daripada pertumbuhan nilai ditambah (2.9%).

Tambahnya, prestasi produktiviti sektor perkhidmatan yang menjadi penyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) disokong oleh semua subsektor iaitu hartanah dan perkhidmatan perniagaan (4.7%), kewangan dan insurans (4.6%) dan pengangkutan dan penyimpanan (3.7%).

Sektor perkilangan merupakan penyumbang utama kepada KDNK negara. Daripada lapan utama  subsektor, produk kayu, perabot, produk kertas dan percetakan (7.1%) menyumbang paling besar kepada prestasi sektor ini.

Manakala tekstil, pakaian dan produk kulit (5.7%) dan pengangkutan peralatan, pembuatan dan pembaikan lain (4.4%), masing-masing merupakan penyumbang kedua dan ketiga.

Dari suku kedua 2018 hingga suku kedua 2019, produktiviti buruh Malaysia bagi setiap tahun orang yang bekerja meningkat pada 2.8%, mencerminkan pertumbuhan 4.9% dalam nilai ditambah dan pertumbuhan 2.1% dalam pekerjaan.

Pertumbuhan produktiviti pekerja tertinggi di kalangan lima sektor ekonomi utama dicatatkan oleh sektor pembinaan pada 3.2%, didorong oleh pertumbuhan nilai tambah sebanyak 0.5%.

Manakala pertumbuhan tertinggi kedua ialah didaftarkan oleh sektor perkhidmatan pada 3.0%, sementara itu, sektor perkilangan meningkat 2.4%, sektor pertanian 2.1%, dan perlombongan dan kuari 1.4%.

Bagi sektor perkhidmatan, pertumbuhan produktiviti buruh terutamanya didorong oleh hartanah dan perniagaan subsektor perkhidmatan dengan pertumbuhan 4.5%, subsektor pengangkutan dan penyimpanan 4.4% dan perkhidmatan lain 4.1%.

Dalam pada itu, prestasi sektor pembuatan didorong terutamanya oleh pertumbuhan yang lebih tinggi di Malaysia subsektor, termasuk kelengkapan pengangkutan, pembuatan dan pembaikan lain (5.3%), kayu produk, perabot, produk kertas dan percetakan (4.3%), dan produk mineral bukan logam, asas logam dan fabrikasi logam. – MalaysiaGazette