Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad menjelaskan tindakan terhadap pengamal dan penyebar ajaran sesat Hadi Minallah akan diambil selepas fatwa dikeluarkan.