Lembaga Zakat Selangor (LZS) daerah Hulu Langat hari ini turun padang bagi mengesan keluarga yang memerlukan dan layak didaftarkan sebagai golongan asnaf seterusnya disantuni dengan manfaat zakat dalam program Skuad Jejak Kemiskinan (SJK) di sini.