Kuasa mencadangkan pembubaran Parlimen adalah dalam bidang kuasa Perdana Menteri dan tiada parti politik boleh mempengaruhi keputusan berkenaan.