(Dari kiri ke kanan) Raluca Tircoci-Craciun (Ketua Pertumbuhan IOSCO dan Pasaran Baru Muncul, Pemantauan Pelaksanaan dan Penasihat Dasar Kanan); Martin Moloney (Setiausaha Agung IOSCO), Awang Adek (Pengerusi SC), Takashi Nagaoka (Pengerusi Jawatankuasa Serantau Asia Pasifik IOSCO).

KUALA LUMPUR – Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah menandatangani Memorandum Persefahaman Pelbagai Hala untuk Kerjasama Penyeliaan (MMoU Penyeliaan) Jawatankuasa Serantau Asia Pasifik (APRC) IOSCO pada Mesyuarat Tahunan Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (IOSCO) 2022 di Maghribi, baru-baru ini.

MMoU Penyeliaan ini buat pertama kalinya mewujudkan rangka kerja rasmi untuk kerjasama penyeliaan serantau di kalangan pengawal selia pasaran modal.

Ia berikutan aktiviti rentas sempadan dalam pasaran modal yang semakin meningkat di rantau ini.

Dengan termeterainya MMoU Penyeliaan ini, SC kini  mempunyai pengaturan kerjasama mengenai hal-hal penyeliaan dengan rakan pengawal selia serantau
termasuk Australia, Hong Kong, Jepun, Singapura dan Thailand.

Pengerusi SC Datuk Seri Dr. Awang Adek Hussin berkata, kerjasama penyeliaan rentas sempadan adalah elemen utama untuk meningkatkan perlindungan pelabur.

Perkongsian maklumat dengan pengawal selia serantau melalui platform ini akan mengukuhkan keupayaan penyeliaan keseluruhan SC.

Pengerusi APRC Takashi Nagaoka mengucapkan tahniah kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia kerana menjadi antara penandatangan pertama MMoU Penyeliaan APRC IOSCO. Ini adalah peristiwa penting yang akan meningkatkan kerjasama dan penyelarasan pengawal selia merentasi sempadan.

SC juga telah dilantik semula sebagai ahli Lembaga IOSCO, badan pentadbir dan penetapan piawai yang bertanggungjawab mengetuai hala tuju dan proses penetapan piawaian mengenai isu dasar yang mempengaruhi pasaran modal global, untuk penggal 2022-2024.

SC telah menjadi ahli Lembaga IOSCO sejak 2012.

Pengawal selia sekuriti global telah bertemu di Mesyuarat Tahunan IOSCO dan membincangkan kesan perkembangan antarabangsa semasa dalam sektor kewangan, termasuk risiko dan cabaran kepada pasaran modal.

Barisan perwakilan telah berkongsi pandangan tentang pelbagai topik termasuk aset kripto dan digital, kewangan mampan, risiko baru dan tingkah laku pasaran runcit. – MalaysiaGazette