Mengikut perlembagaan PKR, semua yang dipecat boleh mengemukakan rayuan dan ia akan diputuskan Lembaga Rayuan.