MGNews: Kerajaan Kena Yakinkan Rakyat Yang IDN Benar-Benar Selamat

Sejauh mana pelaksanaan Identiti Digital Nasional (IDN) berupaya melindungi data peribadi pengguna daripada dicuri pihak ketiga?