Thursday, May 30, 2024
Home Penulis Artikel Oleh Prof. Dr. Zuhaimy Ismail

Prof. Dr. Zuhaimy Ismail

5 Artikel 0 Komen

Matematik untuk dunia yang lebih baik

matematik merupakan subjek teras yang menjadi penentu kecemerlangan seseorang pelajar dalam bidang Sains dan Teknologi (S&T). Namun, statistik nasional menunjukkan peratusan pelajar yang cemerlang dalam subjek Matematik Tambahan adalah kurang daripada 40 peratus.

Pentingnya menghayati statistik Covid-19

Statistik merupakan ilmu sains pengumpulan data, penyajian data, analisis, interpretasi dan proses membuat keputusan. Statistik Covid19 kini menjadi bahan bicara orang awam dan mereka mula mengenali dan menghayati ilmu statistik.  Ia sangat penting dalam membuat keputusan. Walaupun statistik Covid-19 hanya bersifat penyajian data, tetapi ia banyak memberi maklumat kepada rakyat dalam menangani virus ini. 

Hari Matematik Sedunia pupuk minat subjek tertua

Kita harus berasa sedih dan bimbang kerana peratusan pelajar yang cemerlang dalam subjek Matematik Tambahan adalah kurang daripada 40%. Matematik Tambahan adalah subjek elektif di sekolah menengah bagi memenuhi keperluan murid yang cenderung dalam bidang S&T. Pencapaian yang rendah ini memberi kesan selanjutnya di peringkat pendidikan tinggi. Rantaian masalah ini menyebabkan kecemerlangan dalam bidang S&T tergugat.

Hayati sambutan Hari Kemerdekaan

Kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan harga yang murah. Kemerdekaan diperoleh dengan darah, keringat dan air mata.

Bajet 2018 bawa suara rakyat

UTM Survey Research Group (UTMSRG) dengan kerjasama Yayasan Sumber Maklumat (YSM) yang telah menjalankan kajian mengenai Malaysian People Satisfaction Index (MPSI) mendapati bahawa bajet kali ini telah menjawab apa yang disuarakan oleh rakyat terhadap pentadbiran dan kepimpinan kerajaan Barisan Nasional sekarang.