Home Tag Ahmad Zulqarnain Onn

Tag: Ahmad Zulqarnain Onn

PNB urus aset RM320.5 bilion

Unit dalam edaran bagi kesemua 15 dana meningkat sebanyak 3.4 peratus kepada 263.2 bilion unit dengan lebih daripada 200,000 akaun baharu didaftarkan sepanjang tahun, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 14.5 juta akaun, dengan 12.2 juta pemegang akaun unik

Ahmad Zulqarnain Onn bakal ke PNB?

Pada masa ini beliau adalah Timbalan Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad (Khazanah).