Wednesday, February 21, 2024
Home Tag Antarabangsa

Tag: antarabangsa

Rizab BNM AS$97.3b

Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.8 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.