Wednesday, January 26, 2022
Home Tag Bacaan kali kedua

Tag: bacaan kali kedua

RUU PIDM 2021 tingkatkan keberkesanan tadbir urus korporat

RUU itu juga bakal meningkatkan keberkesanan pentaksiran premium dan levi institusi anggota PIDM dan meningkatkan keberkesanan pentadbiran, penjelasan, penyelarasan pelaksanaan kuasa PIDM serta untuk membetulkan kesilapan tipografi, kata Yamani.