Home Tag Penyata EA

Tag: Penyata EA

Majikan jangan lupa sediakan Penyata EA

Mengikut peruntukan subseksyen 83(1A) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967), penyata saraan ini yang juga dikenali sebagai Penyata EA (bagi majikan sektor swasta) dan Penyata EC (bagi majikan sektor kerajaan) hendaklah diserahkan kepada pekerja pada atau sebelum 28 Februari setiap tahun bagi membolehkan pekerja mereka melengkapkan seterusnya mengemukakan Borang Nyata masing-masing kepada HASiL dalam tempoh yang telah ditetapkan.