Home Tag SDGS

Tag: SDGS

Penglibatan MBM dalam SDGS

Penglibatan MBM dalam SDGs secara umumnya merangkumi pelbagai aspek yang merangkumi kesemua 5 dimensi termasuk pembangunan kapasiti, kerja komuniti, advokasi dasar, konsultasi, kempen kesedaran, pendidikan awam, pembinaan jaringan dan sebagainya.