Saturday, January 25, 2020
Home Tag Suruhanjaya Sekuriti

Tag: Suruhanjaya Sekuriti

Bekas Eksekutif Malaysian Merchant dipenjara, didenda RM9 juta, miliki maklumat dalaman...

Ramesh juga didapati memiliki maklumat yang tidak boleh didapati secara umum berkaitan dengan klasifikasi kumpulan itu sebagai syarikat PN17. - Suruhanjaya Sekuriti.

SC umum penstrukturan semula organisasi

bagi memperkukuh kedudukan pengawal selia itu untuk memacu perubahan dalam ekosistem pasaran modal dan memenuhi keperluan pihak berkepentingan yang semakin berkembang.

SC tarik lesen remisier

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) membatalkan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) Chu Li Choon, berkuat kuasa 10 Mei 2019.

Pengerusi SC dilantik Timbalan Pengerusi IOSCO

Syed Zaid telah dilantik sebagai Naib Pengerusi Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (IOSCO) dan Jawatankuasa Pasaran Pertumbuhan dan Pesat Membangun (GEM).

SC batal lesen CMSRL dua individu

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) membatalkan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) Ewe Lay Peng dan Tan Yee Chee, berkuat kuasa 3 September lalu.

SC arah Lendingstar henti aktiviti serta-merta

Arahan tersebut telah dikeluarkan pada 23 Julai lalu apabila satu inkuiri mendapati Lendingstar tidak mendaftar bagi mengendalikan pasaran yang diiktiraf .

Jauhi skim ‘pump and dumb’

“SC dan Bursa Malaysia baru-baru ini telah mengenal pasti satu blog, 'Bonescythe Stock Watch' yang didapati mengeluarkan pelbagai artikel yang mengandungi kenyataan dan ramalan yang mengelirukan dan menipu, suatu kesalahan di bawah seksyen 178 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA),” katanya.

SC, ASIC promosi Fintech

Kedua-dua pengawal selia juga akan memudahcara rujukan perniagaan-perniagaan inovatif yang ingin beroperasi dalam bidang kuasa masing-masing, serta meneroka projek-projek inovatif berpotensi yang berkaitan dengan pemakaian teknologi baru.