Otai Reformasi mendakwa kenyataan yang disiarkan Porta Warta Selangor didakwa kebelakang tarikh ke 22 tahun lepas.