Gambar hiasan

KUALA LUMPUR – Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan garis panduan mengenai Agensi Penarafan Kredit (Garis Panduan CRA) yang disemak, yang antara lain, mempertingkat dan mengukuhkan peranan, kebebasan dan objektiviti agensi penarafan kredit (CRA) dalam memberi pendapat yang boleh dipercayai mengenai penarafan kredit.

Penambahbaikan tersebut adalah sebahagian daripada usaha berterusan SC untuk memupuk dan menggalakkan akauntabiliti dan kawal selia kendiri yang lebih besar dalam pasaran modal dan dalam kalangan peserta pasaran modal, selaras dengan objektif strategik yang lebih luas yang digariskan dalam Pelan Induk Pasaran Modal 3.

Pengerusi SC, Datuk Seri Dr. Awang Adek Hussin berkata, pasaran bon dan sukuk Malaysia merupakan segmen utama pasaran modal untuk aktiviti penjanaan dana korporat, seperti yang dicerminkan oleh terbitan aktif dan inovatif dalam beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya dalam kemampanan dan segmen berkaitan Islam.

”Perkembangan ini juga menandakan permintaan yang lebih besar dan keperluan untuk penilaian bebas, berkualiti tinggi, tepat pada masanya dan boleh dipercayai bagi membolehkan pelabur membuat keputusan pelaburan termaklum dan pada masa yang sama menggalakkan keyakinan pasaran yang lebih baik,” tambahnya.

Beliau berkata, Garis Panduan CRA yang disemak semula menekankan peranan penting agensi penarafan kredit dalam menggalakkan tadbir urus yang kukuh dan menegakkan integriti proses penarafan mereka.

Kawalan dalaman yang berkesan dan tadbir urus lembaga amat penting dalam proses agensi penarafan kredit untuk terus mengembangkan perniagaan mereka.

Ini akan melengkapkan mereka dengan lebih baik, dalam antara lain, melindungi integriti proses dan penilaian mereka serta memenuhi jangkaan pihak berkepentingan mereka,” katanya.

Pindaan utama dalam Garis Panduan CRA termasuk langkah tambahan berhubung dengan tadbir urus dan kebebasan lembaga, dan keperluan yang sesuai dan wajar pada pengawal, pegawai pematuhan dan pengurusan kanan CRA dan syarikat pemegang penarafan mereka.

Selain itu, Garis Panduan CRA yang dipertingkatkan juga menggabungkan perubahan dalam pemfailan dan proses kawal selia SC serta penggunaan borang kawal selia untuk kecekapan operasi yang lebih baik. – MalaysiaGazette