Home Tag IHP

Tag: IHP

IHP April susut 2.9%

Penurunan IHP keseluruhan ini telah didorong oleh penurunan indeks kumpulan pengangkutan (-21.5%) dan perumahan, air, elektrik, gas & bahan api lain (-2.2%) yang menyumbang 14.6 peratus dan 23.8 peratus daripada keseluruhan wajaran.

IHP Mac turun 0.2%

Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, sebanyak 337 daripada 552 barangan yang dalam IHP menunjukkan peningkatan pada Mac 2020 berbanding Mac 2019.

Indeks Harga Pengguna bulan Feb naik 1.3%

Kenaikan indeks keseluruhan ini adalah didorong oleh kenaikan indeks pelbagai barangan & perkhidmatan (2.5%), pengangkutan (2.4%), perumahan, air, elektrik, gas & bahan api lain (1.6%) dan komunikasi (1.5%).

Indeks Harga Pengguna Januari naik 1.6%

Purata harga RON 95 yang lebih tinggi pada bulan Januari 2020 iaitu RM2.08 per liter berbanding RM1.98 pada Januari 2019 telah menyumbang kepada kenaikan indeks pengangkutan dan indeks keseluruhan.

Indeks Harga Pengguna November naik 0.9 peratus

Kenaikan indeks keseluruhan ini adalah didorong oleh kenaikan indeks pelbagai barangan & perkhidmatan (2.5%), perumahan, air, elektrik, gas & bahan api (1.7%), pendidikan (1.6%), makanan & minuman bukan alkohol (1.5%), komunikasi (1.5%) dan hiasan, perkakasan & penyelenggaraan isi rumah (1.5%).

IHP Oktober naik 1.1%

Peningkatan ini disumbangkan oleh Komunikasi (1.6%), Pengangkutan (0.2%), Makanan & Minuman Bukan Alkohol (0.1%), Kesihatan (0.1%) dan Pendidikan (0.1%).

Indeks Harga Pengguna Ogos naik 1.5%

Bagi perbandingan bulanan, IHP menunjukkan peningkatan sebanyak 0.2 peratus berbanding bulan Julai 2019. Ia telah disokong terutamanya oleh Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain (0.5%), Pelbagai Barangan & Perkhidmatan (0.5%), Makanan & Minuman Bukan Alkohol (0.2%), Kesihatan (0.2%) dan Restoran & Hotel (0.2%).

Indeks Harga Pengguna Julai naik 1.4%

Indeks kumpulan Makanan & Minuman Bukan Alkohol menunjukkan peningkatan 2.4 peratus pada Julai 2019 berbanding tempoh masa yang sama pada tahun sebelumnya.

IHP Jun naik 1.5%

Pemansuhan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) kepada kadar sifar pada 1 Jun 2018 yang lalu telah mendorong kepada kenaikan beberapa indeks kumpulan utama antaranya hiasan, perkakasan & penyelenggaraan isi rumah (+3.1 peratus), perkhidmatan rekreasi & kebudayaan (+2.7 peratus), makanan & minuman bukan alkohol (+2.3 peratus) dan perumahan, air, elektrik, gas & bahan api lain (+2.3 peratus).

Kadar inflasi Mei 0.2%

Secara keseluruhannya, indeks kumpulan Makanan & Minuman Bukan Alkohol menunjukkan peningkatan 1.2 peratus pada Mei 2019.