Home Tag Julai 2021

Tag: Julai 2021

Pengeluaran getah asli bulan Julai naik 22.3%

Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin berkata, sumbangan utama pengeluaran getah asli di Malaysia adalah daripada sektor pekebun kecil (90.9%) berbanding sektor estet (9.1%).

IHPR Julai 2021 kekal tinggi

IHPR pengeluaran tempatan mengukur kos barangan di pintu kilang.